BCN 4 - Bitetti Combat Nordeste 4 (September 12, 2009)